“În fiecare om există un gol în formă de Dumnezeu pe care doar El îl poate umple!” - Blaise Pascal (1623-1662)

CONTRADICŢII ÎN BIBLIE?

În Biblie nu există contradicţii decât pentru cel care vrea să găsească contradicţii, dar nu merge cu cercetarea mai la adânc. 


LILIACUL NU ESTE PASĂRE, CI MAMIFER.
Cineva a postat în blogul său o listă de aşa zise "contradicţii" pe care le-a găsit în Biblie, şi pe baza acestora, el consideră că Biblia nu este demnă de crezare. Una din ele este aceasta, anume că în Leviticul 11,13-19, lista "păsărilor" include şi liliacul. Cum poate Biblia să comită o aşa eroare? Răspunsul e simplu: Pentru că are aripi şi zboară!   Însă ne întrebăm dacă există în original cuvântul "păsări". În versiunea Complete Jewish Bible (CJB), pasajul spune astfel:  "The following creatures of the air are to be detestable for you..." (Următoarele vieţuitoare ale aerului să fie detestabile...) Scopul  aici nu este de a face o clasificare "ştiinţifică"  a vieţuitoarelor, ci de a spune ce se mănâncă şi ce nu se mănâncă. Acesta este punctul esenţial ce trebuie înţeles.

BIBLIA ÎNCURAJEAZĂ SCLAVIA
Există şi în VT, precum şi în NT pasaje care se referă la sclavi şi la stăpânii de sclavi. Exemple:  Exod 21,2-6; Coloseni 3,22 şi 4,1. Cum poate Biblia să nu vorbească îmnpotriva sclaviei? Este Dumnezeu de acord cu această orânduire socială? Dacă citim cu atenţie pasajele citate, precum şi altele asemenea lor, atât în VT cât şi în NT,  observăm că Biblia sfătuieşte şi pe robi, dar şi pe stăpânii lor cum să se poarte; stabileşte nişte norme care să guverneze relaţiile dintre ei. Se vorbeşte la un momnent dat despre dragostea care intervine între rob şi stăpân, (Deuteronom 15,16) iar în NT în special, dragostea creştină care putea să facă din "sclavie" o relaţie de dorit. Este pur şi simplu o relaţie de muncă dintre bogat şi sărac. Nu Dumnezeu a inventat sclavia. În timpurile antice sclavia era ceva normal, nimeni nu-şi punea problema desfiinţării sclaviei. Dar Dumnezeu şi-a pus problemna s-o reglementeze, să nu fie abuzivă. Nici o orânduire socială nu este dreaptă. Doar în  Împărăţia lui Dumnezeu va fi cea mai dreaptă "orânduire socială" pentru că va dispărea egoismul şi dragostea va domni. Dumnezeu este interesat acum de sclavia păcatului şi oferă ajutor în abolirea acesteia. Dar Biblia nu vorbeşte doar de sclavie, mai vorbeşte despre bigamie, despre beţie, despre ucideri. Înseamnă că Biblia le încurajează?  De pildă Tatăl lui Samuel, Elcana a avut două neveste şi nu se spune nimic în acele pasaje împotriva bigamiei. Sigur că cineva poate spune: "Biblia încurajează bigamia!" Dar când studiem un anumit subiect, trebuie să trecem prin toată Biblia şi să scoatem absolut toate textele care vorbesc despre acel subiect.

PAMÂNTUL ÎNAINTEA SOARELUI
La Geneza 1, în prima zi apare lumina, iar soarele tocmai în ziua a patra.  Cum poate pământul să existe înainte soarelui şi cu iarbă, cu pomi fructiferi, când se ştie foarte bine că ceea ce menţine viaţa este soarele care dă lumină şi căldură? Omul care scoate în evidenţă această problemă, probabil nu a citit că lumina a apărut în ziua întâi... Problema se complică dacă observăm că totuşi chiar din prima zi a fost o seară şi a fost o dimineaţă. Deci pământul s-a rotit în jurul axei sale, în jurul unei surse de lumină generând astfel o seară şi o dimineaţă. Sigur că dacă vrei o contradicţie, ai găsit-o. Dacă totuşi te hotărăşti să sapi mai adânc, începi să te întrebi: Lumina a fost creată realmente  în ziua întâi?  În univers era întuneric mai înainte? Sigur că nu!  Lumina doar a apărut în ziua întâi. Norii şi negura au fost date la o parte, la porunca divină, şi a început să se facă lumină. Probabil la fel, soarele şi luna şi stelele nu au fost create în ziua a patra, ci ele existau, dar şi-au primit funcţia la porunca divină în ziua a patra. Dar să nu uităm: ce vrea să spună capitolul 1 din geneza? Vrea să spună cu exactitate cum s-au creat toate lucrurile?  Vreau să explice procesele fizice şi chimice carte au stat la baza creaţiunii? Cu siguranţă că nu! Punctul esenţial este că Dumnezeu a fost Creatorul tuturor lucrurilor. Cum?  Ni se spune câte ceva, într-un mod simplu şi potrivit cu înţelegerea noastră limitată, într-un mod poetic chiar, dar asta rămâne pe un plan secundar. Ce este important de înţeles? Că Dumnezeu este Cel care a creat lumea noastră în şase zile şi Lui I se cuvine toată închinarea noastră.

SĂ SE ÎNSOARE SAU NU?
Această aparentă contradicţie nu este din lista celor anterioare, totuşi, pentru că a venit la rând, în studiu, o voi menţiona aici. La 1 Corinteni 7,1, Apostolul Pavel scrie că e bine ca "omul să nu se atingă de femeie" (în alte traduceri "să nu se căsătorească"), iar la versetul 2, scrie că totuşi e bine ca fiecare bărbat să-şi aibă nevasta lui, şi fiecare femeie să-şi aibă bărbatul ei. Prin urmare, ce să credem?  E bine să te căsătoreşti sau nu? Între versetul 1 şi versetul 2 este o flagrantă contradicţie, cel puţin în limba română.
Explicaţia este legată de lipsa semnelor de punctuaţie din original, implicit a semnelor citării. Pavel avusese cândva  o discuţie cu cei din Corint în legătură cu sexualitatea şi căsătoria. La îndemnul lui Pavel de a se păzi de adulter, corintenii merseseră în direcţia opusă, ajungând la concluzia că "prin urmare, ar fi bine ca omul nici să nu se atingă de femeie". În original nu există expresia "eu cred că". Deci, iată cum ar suna versetul 1:
Cu privire la lucrurile despre care mi-aţi scris, şi anume că "este bine ca omul să nu se atingă de femeie"...
Cuvintele "este bine ca omul să nu se atingă de femeie" nu sunt ale lui Pavel, ci sunt ale corintenilor, faţă de care Pavel vine cu replica din versetul 2. De abia în versetul 2 sunt cuvintele lui Pavel.Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu