“În fiecare om există un gol în formă de Dumnezeu pe care doar El îl poate umple!” - Blaise Pascal (1623-1662)

Proiecte editorialePAŞI ÎN LUMINĂ - Roman, 1991
O culegere de cântece pentru copii şi tineret.
Tiraj foarte redus, manuscris multiplicat la copiator Gestetner tehnică veche
Cuprinde 61 piese, primele pentru copii, (unele compoziţii proprii), următoarele pentru tineri, urmează câteva piese pentru patru voci, imnuri şi în final, 10 compoziţii personale. Piesele au fost preluate în alte culegeri.
Epuizată.

MĂ ÎNCRED ÎN TINE - Roman, 1993
O colecţie de piese de cor, născută din colaborarea cu "Mesagerii Speranţei" din Piatra Neamţ. Piese culese de P. Cosma, texte de B.Catană.
Tiraj redus, manuscris multiplicat xerox.
Cuprinde 65 piese, circa 40 de la Mesagerii Speranţei, restul culese din diverse surse.
Epuizată.
COPĂCEL – Bucureşti, 1996
Cărticică de poezii pentru copii.
Începută pe Gestetner format A4, tipărită ulterior de Editura CARD, 1996, format A5, copertă color, preluând însă numai o parte din poezii.
Cuprinde 45 poezii, 132 pagini ISBN
Epuizată

FLOARE CĂLCATĂ ÎN PICIOARE, Bacău, Editura Plumb, 1998
Poezii, majoritatea apărute din colaborarea cu „Mesagerii Speranţei” din P.Neamţ
Cuprinde 90 de poezii, 106 pagini. ISBN
S-ar fi dorit a fi primul volum din patru în total, care să cuprindă toate poeziile scrise până la acea dată. N-a fost să fie. Epuizată
Reeditată şi adăugită,  octombrie 2012, disponibilă cu copertă color. 10 lei
Epuizată


IMBRĂCĂMINTE ŞI PODOABE – traducere din engleză, Zappy’s, 2001
Carte scrisă de S.Bacchiocchi, Pagini 159, ISBN
Epuizată CÂNTĂRILE SPERANŢEI ADVENTE, Bacău, Europrint, 2001
Culegere de cântări pentru cor şi biserică
Cuprinde 60 partituri, 60 de pagini.
Iniţial am dorit titlul „Cântări din Valea Plângerii”
Intenţia a fost adunarea laolaltă a unui număr de cântece melodioase şi cu mesaj, accesibile pentru un cor începător, şi pe ntru oricine. Piesele au fost realmente culese din diverse zone, (Bâra-Neamţ, Ştefan cel Mare-Neamţ, Ostra-Suceava, etc)  prin înregistrare pe casetofon, prelucrare, armonizare şi editare pe computer.
Piesele au fost preluate în culegerea de cântări creştine din 2012.
Epuizată.IMNURI CREŞTINE 2006 -  contribuție majoră la texte
Cartea oficială de imnuri a Bisericii AZS
Contribuţie mai mult la la textele imnurilor, mai puţin la muzică.
Epuizată, în curs de retipărire
 DE DRAGOSTE ŞI FAMILIE - O mică broşură cu poezii de familie (Catană Benoni, Catană Maria, Emilia Costin, Rudolf Costin, Dana Costin, Ioan Costin) despre dragoste, despre familie, despre copii. Însoţită de un CD audio. Editată la Roman, 2004;  Epuizată şi în proiect de reeditare.
DOAMNE, DĂ-MI O POEZIE, Buzău, AncaPrint, 2010
Carte de poezii pentru toate vârstele
Cuprinde 334 poezii pe 520 de pagini, ISBN
-Diverse
-Stafeta de vestire
-Casa Domnului
-Calea către Hristos - versificări
-Tragedia veacurilor - versificări
-Suflet românesc
-Când vin dureri (funerare)
-În viteza trenului
-Ce a unit Dumnezeu (nuntă)
-Un bun leac (pamflete)
-Bobocel (pt copii)
-Lumea copilăriei
-Un Eden de vise
Tiraj 1000 exemplare
DISPONIBILA 25 lei


 CULEGERE DE CÂNTĂRI CREŞTINE, Iaşi, Editura PIM, 2012
Continuă intenţia din 2001 a Cântărilor Speranţei Advente, preluându-le pe toate cele 60, adăugând noi achiziţii de pe teren, din diverse zone
Cuprinde 801 partituri de aceeaşi factură, melodie, text îngrijit, accesibilitate
Cuprinde şi cateva capitole de „îndrumări tehnice pentru textieri”.
Lucrarea se prezintă în trei formate:
1.Ediţia de bibliotecă, format B5, 1200 de pagini
2.Ediţia „de buzunar” format A5, Tiparită, disponibilă la E-mail: benoni.catana@gmail.com
3.Cartea fara note - 
Bonus: CD cu toate cântările format PPT şi MP3, precum şi broşura anexă cu reguli pentru textieri, tabele, etc, format PDF.
DISPONIBILA editia mare 65 lei


RIME CU TÂLC - Poezii pentru copii, ilustrată,  editura Viaţa şi Sănătate, Bucureşti, 2012.
Epuizată
PSALMI PENTRU O NOUĂ ZI -  150 de psalmi, inspiraţi din Psalmii biblici, însoţită de un CD în recitarea autorului.
Disponibilă, 20 lei
BIBLIA CA UN PUZZLE
Am întâlnit de multe ori expresia “Biblia spune foarte clar că…” şi m-am întrebat: dacă Biblia spune foarte clar un anumit lucru de ce oamenii înţeleg diferit acel lucru?
E adevărat că Biblia este foarte clară, dar aceasta nu de la prima citire, ci după un studiu serios în care aşezăm alături verset cu verset din Scriptură şi le comparăm cu întregul. Când cineva afirmă despre un singur verset că este foarte clar, avem serioase motive să ne îndoim, deoarece pe altă pagină a Bibliei vom găsi afirmat „foarte clar” exact invers...
Nici un subiect nu este foarte clar de la prima citire. Biblia nu este o carte uşor de citit şi de înţeles. Dimpotrivă, ceea ce constatăm este că orice subiect are în Biblie argumente şi contraargumente. Pe Biblie se sprijină cei ce ţin duminica şi pe Biblie se sprijină cei ce ţin sâmbăta. În Biblie găsesc argumente cei ce beau vin cu moderaţie, dar şi cei care beau fără limită precum şi cei ce sunt total abstinenţi. De asemenea, Biblia este temelia celor care susţin că există iad şi a celor care susţin că nu există, a celor care spun că putem mânca de toate şi a celor care spun că există limite în această privinţă; Biblia recomandă pacea şi dragostea şi tot în numele Biblei au fost războaie şi multe vărsări de sânge… Şi atunci putem să mai spunem că Biblia spune foarte clar ceva? Şi în definitiv, cum să înţelegem Biblia?
In curs de tipărire
BRAŢUL STÂNG - (Lucrarea muzicală) -în stadiu de scriere
Dacă solia sănătăţii este braţul drept al Evangheliei, care să fie braţul stâng? Sau Evanghelia e ciungă? Nicidecum! Braţul stâng, aproape de inimă este muzica în special (poezia şi arta în general). Dacă avem cartea "Evanghelizarea medicală", este foarte necesară şi cartea Evanghelizarea muzicală.
.un capitol despre ce spune Biblia despre muzica creştină
.un capitol despre ce spun  diverşi autori (EGW, etc) despre muzica creştină
.probleme în muzică, principii, pericole
.elemente structurale (melodie, armonie,ritm, text)
.experienţe din care vedem puterea mare pe care o are muzica de a influenţa sufletul.
Acesta va fi capitolul cel mai gustat, de pildă am întâlnit o experienţă în care omul a plecat să asculte o predică, invitat fiind de un cumnat al său. Dar a luat şi pistolul hotărât să-l împuşte pe acesta. La intrare, până să-şi cureţe bocancii, a auzit din casă cântarea "Mergând pe calea lui Isus". A uitat de pistol, a uitat de sine însuşi, şi a început să plângă...
Epuizata, disponibilă la comandă

O VIAŢĂ ÎN VERSURI
In memoriam: Costin Emilia - carte de poezii - 
De-a lungul vieţii lor, tata Rudolf  şi în special mama Emilia, şi-au presărat pe cale bucurii  în versuri. De asemenea, la diverse evenimente, mama Emilia îşi descria şi îşi transmitea simţămintele şi urările în versuri. Poate că cei doi niciodată nu s-au gândit  ca versurile lor să fie tipărite, însă va merita efortul de a scoate la lumină de pe foile prăfuite şi lăsate într-o cutie de carton, gânduri şi simţăminte atât de frumoase.  Pentru cei apropiaţi, poate şi pentru cunoscuţi mai de aproape sau mai de departe, acest volum ce va apărea după ce autorii şi-au încheiat viaţa, va fi foarte apreciat.
Disponibilă la comandă

CU DRAGOSTE - de Maria Catană - 
O culegere de profiluri umane care, trăind cu dragoste, au reuşit să simtă ce înseamnă o trăire cu folos, şi să lanseze o provocare pentru cei care citesc, aceea de a trăi şi a acţiona tot cu dragoste, pentru ca viaţa să capete un sens.
Disponibilă la comandă

CÂNTĂRI DE GÂNGURIT - în stadiu de scriere
S-a dorit a fi o culegere de cântecele pentru 3-5 ani, la sugestia mai multor părinţi care vor să înveţe pe copilaşii lor nişte cântecele mai simple, potrivite cu vârsta lor, şi care se plâng că în cărţile de cântece apărute până acum nu au găsit decât foarte puţine de această factură. La momentul de faţă s-a ajuns la peste 400 cântece şi vor mai fi... Dar nu numau perntru 3-5 ani, ci şi pentru mai mari.
În această perspectivă probabil că şi titlul va fi schimbat...
Se lucrează de zor!...

TEATRU DE PĂPUŞI - în stadiu de gând frumos...
La solicitarea grupei de teatru de păpuşi din Bacău, am scris două scenete cu substrat moralizator, in versuri. Cele două scenete au fost jucate la "Orăşelul copiilor" din Roman, 2012, ocazie cu care cineva mi-a spus: "Niciodată mai înainte nu am văzut pe copiii care priveau şi ascultau teatrul de păpuşi, aşa de încântaţi. Râdeau şi aplaudau şi se amuzau pe cinste la cele două scenete pe care le-aţi scris." Poate că mai sunt astfel de activităţi ale tinerilor noştri şi merită să existe o broşură specială pentru teatru de păpuşi.

CÂNTĂRI FUNEBRE - în stadiu de vis...
La ocazii de înmormântare purtăm cu noi cărţile de imnuri care sunt  destul de grele şi în care căutarea se face cu oarecare greutate. Apariţia recentă a unei noi cărţi de imnuri, 2006, în care vechile armonii au fost schimbate, este un argument în plus care face necesară editarea unei broşuri speciale. Selecţionarea unui număr de circa 50 imnuri din cele vechi (cu revenire la armonia veche) şi din altele mai noi, dacă pot fi găsite, ar putea împlini o necesitate reală.